SKM Pogodno idzie w górę 

Ruszyły prace przy podniesieniu zabytkowej wiaty przystanku Szczecin Pogodno. Zaprojektowana w latach 70-tych przez Danutę Rusiecką i Henryka Kowalczyka konstrukcja została uznana za zabytek polskiego modernizmu i jako taka musi być zachowana. Trzeba ją jednak podnieść, bo nowoczesna kolej metropolitalna jest przyjazna pasażerom i cała infrastruktura powinna umożliwiać łatwe przejście z pociągu do wagonu i odwrotnie.

Generalny wykonawca prac na rzecz Partnera Projektu budowy SKM PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – firma TRAKCJA S.A. podnosi żelbetonowe, zabytkowe elementy wiaty na tymczasowych legarach, dostosowując do wymaganych normami wysokości. Konstrukcja będzie posadowiona na nowych słupach a także odrestaurowana.

Wyremontowanie wiaty i podniesiony peron to tylko jedne z elementów zmian obejmujących przystanek SKM Szczecin Pogodno. Miasto Szczecin już wykonało nowe dojście (z poszerzeniem kap chodnikowych wiaduktu) oraz parking dla rowerów Park@Bike. W części realizowanej przez PKP PLK S.A. pojawi się także winda oraz kładka umożliwiająca m.in. wygodne przejście z przystanku na stadion przy ul. Twardowskiego.

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce oraz Programu FENIX 2021-2027, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.