Jakie efekty budowy SKM są przewidywane

Szczecińska Kolej Metropolitalna zdecydowanie zwiększy dostępność do transportu publicznego na obszarze SOM. Budowa sieci SKM polepszy ponadto połączenia pomiędzy miastami i gminami w obszarze SOM. Dla Miasta Szczecina będzie stanowić

 Szczecińska Kolej Metropolitalna zdecydowanie zwiększy dostępność do transportu publicznego na obszarze SOM. Budowa sieci SKM polepszy ponadto połączenia pomiędzy miastami i gminami w obszarze SOM. Dla Miasta Szczecina będzie stanowić uzupełnienie sieci transportu miejskiego poprzez zintegrowanie z liniami tramwajowymi i autobusowymi. Wprowadzenie jednego biletu metropolitalnego na przejazd wszystkimi środkami transportu publicznego w SOM znacznie ułatwi mieszkańcom podróżowanie i zachęci do korzystania z transportu publicznego. SKM poprawi także oddziaływanie na środowisko i zwiększy bezpieczeństwo w transporcie poprzez zmniejszenie kongestii ruchu drogowego.

Planowane jest tworzenie systemu węzłów przesiadkowych integrujących sieć SKM z liniami autobusów i busów wyposażonych w parkingi typu ?Parkuj i Jedź? dla samochodów osobowych i rowerów (P&R i B&R). Węzły te będą przyjazne dla osób niepełnosprawnych co wraz z zakupem nowoczesnego taboru zapewni dostępność do transportu publicznego tym osobom. Połączenie siecią SKM istniejących i powstających stref przemysłowych w SOM zwiększy atrakcyjność inwestycyjną Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Zwiększy spójność społeczną i gospodarczą województwa zachodniopomorskiego. Potwierdzone to zostało decyzją Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego poprzez ujęcie projektu budowy SKM w ?Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Zachodniopomorskiego?.

Podstawowe cechy użytkowe projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej to:

  • pełna integracja z publicznym transportem zbiorowym w miastach i gminach,
  • znaczne zwiększenie potencjału przewozowego w transporcie publicznym,
  • skrócenie czasu przejazdu z gmin do centrów miast szczególnie do centrum Szczecina,
  • zmniejszenie zatłoczenia dróg i ulic, szczególnie w miastach, ? węzły przesiadkowe przyjazne dla podróżnych w tym dla osób niepełnosprawnych,
  • ograniczenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych,
  • pełna komplementarność z innymi projektami infrastrukturalnymi gmin, województwa, kraju i Unii Europejskiej.

 Źródło : Studium Wykonalności SKM

—-temp—

{mosmap width=’500’|height=’400’|lat=’52.052312’|lon=’4.447141’| zoom=’13’|mapType=’Satellite’|text=’sv DWO’|tooltip=’DWO’| marker=’1’|align=’center’ } 

{mosmap kml=’https://skm.szczecin.pl/images/skm04.kml’| kmlrenderer=’geoxml’ |kmlsidebar=’left’| kmlsbwidth=’400′ | zoom=’13’}

{mosmap kml=’https://skm.szczecin.pl/images/florida.kml’| kmlrenderer=’geoxml’ |kmlsidebar=’left’| kmlsbwidth=’400′}