Kolej rozwiązuje problemy

Jednym z prelegentów dobywające się w ub. Tygodniu konferencji ?Kolej aglomeracyjna jako przyjazny system transportu publicznego? był Arnold Bresch, członek zarządu PKP PLK. Oto wywiad, który udzieli Gazecie Konferencyjnej.  

  • Dlaczego warto inwestować w koleje aglomeracyjne?

Transport kolejowy charakteryzuje się dużym potencjałem, nie tylko w szybkich przewozach między aglomeracyjnych na średnich odległościach, ale również w obsłudze regionów i aglomeracji. Głównymi atutami tej gałęzi transportu są zdolność przewozowa i czas przejazdu. Jeden pociąg może zabrać pasażerów około 4,5 tramwaju lub 6 autobusów. W aglomeracjach kolej posiada największą niezawodność i jest niezależna od natężenia ruchu na drogach, zarówno w godzinach szczytu, jak i poza nim.

W planach rozwoju obszarów miejskich i regionu transport kolejowy powinien być rozważany w relacjach pomiędzy dużymi generatorami ruchu, np. pomiędzy centrum aglomeracji a miastami satelickimi (np. Police, Stargard, Goleniów), czy do obsługi dużych dzielnic mieszkaniowych (tzw. miejskich ?sypialni?) i centrów biznesowych.

Cieszymy się, że koleje aglomeracyjne stają się coraz ważniejszą częścią transportu, która łączy część miejską na poziomie lokalnym wraz z dostępem do ogólnokrajowej sieci kolejowej przy zachowaniu jej lokalnego charakteru.

Łączenie obu systemów ma wymierny wpływ na skuteczność w zapewnieniu transportu publicznego jak i jego łączną efektywność. Taka forma realizacji transportu miejskiego, realizowana jako jeden, spójny system, generuje korzyści dla wszystkich jej uczestników,  zarówno po stronie podmiotów realizujących przewozy – poprzez zapewnienie należytego poziomu oraz kierunków potoku podróżnych, jak i pasażerów, którzy mogą korzystać z jednolitego i powiązanego wzajemnie systemu komunikacji w ramach jednego biletu aglomeracyjnego.

  • Jakie perspektywy ma ta forma transportu publicznego?

Dla transportu kolejowego bardzo ważne jest powiązanie i integracja z innymi gałęziami transportu oraz szeroką rozumianą ?tkanką miejską?. Sam przystanek na zapleczu osiedli nie wystarczy, aby przyciągnąć pasażerów. Przystanki powinny znajdować się w miejscach dobrze dostępnych ? na skrzyżowaniach z głównymi ulicami, ciągami pieszymi, w pobliżu szkół, urzędów, miejsc pracy i innych zwiększających ruch punktów np. centrów handlowych i atrakcji turystycznych.

Świadoma polityka transportowa jednostki terytorialnej jest bardzo ważna. To samorządy najlepiej wiedzą, jak rozwijają i w jakich kierunkach rozwijać się będą obszary miast i regionów. Transport kolejowy to rozwiązanie wielu problemów, zarówno w formule dostosowania istniejącej infrastruktury, jak i budowy nowej.

Wokół potencjalnego węzła integracyjnego powinno się znaleźć jak najwięcej usług służących procesowi przewozu. Oprócz wygodnego dojścia z peronów na przystanki komunikacji miejskiej, węzeł powinien zapewniać miejsca do bezpiecznego i niezawodnego pozostawienia samochodu i roweru, w tym również stacji roweru miejskiego. W różnych miejscach węzła powinny znaleźć się wyświetlacze z informacją pasażerską o najbliższych kierunkach i odjazdach pojazdów różnych gałęzi transportu, a także informacje o rozkładzie jazdy i taryfach.

Węzły i przystanki to jeden z najistotniejszych czynników w wyborze transportu publicznego. Wygodne powiązania i krótkie dojścia z przystanków komunikacji miejskiej i parkingów na perony mają ogromny wpływ na decyzje o wyborze transportu publicznego. Nowobudowane węzły i przystanki coraz lepiej realizują oczekiwania pasażerów, jednak ich koszty znacznie przewyższają dotychczasowe środki przeznaczane na tego typu infrastrukturę. Inwestycje stają się bardziej skomplikowane i kosztochłonne. Wymaga to kooperacji zarządców infrastruktury kolejowej, drogowej i samorządów lokalnych.

  • Jak wyglądają plany PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w odniesieniu do kolei aglomeracyjnych w obecnej perspektywie budżetowej i jakie są zamierzenia na następne lata?

Dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. niezmiernie istotne są węzły kolejowe, które charakteryzują się ogromną akumulacją ruchu zarówno towarowego, jak i pasażerskiego, różnych kategorii, od ekspresów po pociągi aglomeracyjne. Wymaga to przede wszystkim separacji ruchu, nie tylko towarowego od pasażerskiego, ale również pasażerskiego dalekobieżnego od regionalnego i aglomeracyjnego. PLK przygotowują się do przeprowadzenia inwestycji w największych węzłach kolejowych kraju np. przebudowa średnicy warszawskiej, rozbudowa średnicy poznańskiej, poprawa przepustowości na odcinku Tczew ? Gdynia, czy przebudowa wrocławskiego węzła kolejowego.

Ponadto polskie aglomeracje dojrzewają do budowania i zagęszczania sieci kolei aglomeracyjnych. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy z samorządami terytorialnymi przygotowują się do takich inwestycji m.in. w Trójmieście (elektryfikacja i rozbudowa linii do Helu, budowa tzw. północnej kolei aglomeracyjnej w Gdyni).

  • Jak na mapie przedsięwzięć zarządcy narodowej sieci linii kolejowych znajduje się budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej?

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest w obecnie jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach rządowego Krajowego Programu Kolejowego. Już sam budżet oraz zakres rzeczowy realizowanego projektu wskazują, iż jest to dla naszej spółki bardzo ważne zadanie, dzięki któremu przede wszystkim przywrócimy dla ruchu pasażerskiego linię 406 na odcinku Szczecin Główny ? Police wraz z modernizacją i przebudową całości istniejącej infrastruktury, a także zmodernizujemy infrastrukturę obsługi pasażerów na pozostałych liniach wchodzących w układ Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej tj. linii 273 na odcinku Szczecin Główny ? Gryfino, linii 351 na odcinku Szczecin Zdroje ? Stargard oraz linii 406 na odcinku Szczecin Dąbie ? Goleniów.

Szczecińska Kolej Metropolitalna to bardzo ważny projekt na mapie kolejowych inwestycji węzłowych. Wpisuje się w trend rosnącej dojrzałości transportowej w Polsce, gdzie transport kolejowy, jako element miejskiego transportu publicznego, odgrywa coraz większą rolę.