System przyjazny i spójny

Ponad 100 specjalistów transportu publicznego, przedstawicieli spółek kolejowych, organizatorów transportu publicznego, przewoźników, gmin i firm technologicznych spotkało się w Szczecinie na organizowanej przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego konferencji pt. ?Kolej aglomeracyjna jako przyjazny system transportu publicznego? zorganizowaną w związku z realizacją projektu pn.? Budowa Szczecińskiej Kolei z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351?.

Pierwszy dzień był  okazją do wymiany doświadczeń i prezentacją dobrych praktyk związanych z tworzeniem nowoczesnego systemu komunikacji publicznej. Piątek poświęcony został przede wszystkim  nowych rozwiązaniach technologicznych mających poprawić atrakcyjność transportu publicznego. W większości wystąpień dominowało przekonanie, że aby system był atrakcyjny dla pasażerów musi być maksymalnie wspólny.

  Jednocześnie na konferencji spotkały się samorządy, które podobnie jak Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego wraz z Partnerami uczestniczyli w konkursie POIiŚ .5.2/2/16 ogłoszonego przez CUPT dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działania 5.2 Rozwój kolejowej sieci poza TEN-T.

 Złożony w tym konkursie wysoko oceniony projekt budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zdecydował o uzyskaniu unijnego współfinansowania w wysokości 85 procent wartości inwestycji netto , czyli 538,5 miliona złotych. To jeden z największych i najbardziej kompleksowych tego typu przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków UE w Polsce.