Powstaje nowy parking przy ul. Bułgarskiej

Budowa parkingu na 398 miejsc oraz przebudowa infrastruktury drogowej – rusza inwestycja przy ul. Bułgarskiej. Wykonawca przejął już plac budowy.

Parking będzie w bezpośrednim sąsiedztwie  planowanego nowego przystanku SKM ? Szczecin Niemierzyn.

 

 

Zakres zamówienia obejmuje: roboty rozbiórkowe; przebudowę jezdni i chodników w ul. Bułgarskiej; przebudowę skrzyżowania ul. Bułgarskiej z ul. Arkońską; przebudowę sieci oświetlenia ulicznego; przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami; przebudowę kanalizacji ogólnospławnej, budowę i przebudowę przyłączy kanalizacji ogólnospławnej; przebudowę sieci teletechnicznej; energetycznej NN i SN; budowę parkingu na 398 miejsc postojowych wraz z drogami wewnętrznymi o długości 0,75km; budowę kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi. 

 Zadanie jest jednym z elementów budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

 Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O. Koszt inwestycji to ponad 9 mln zł brutto. Prace powinny być zrealizowane w terminie 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.