Przebudowa wokół przystanku Szczecin Stołczyn 

Dobiegły końca prace przy rozbiórce starej nawierzchni ulicy Kolejowej. Trwa przebudowa otoczenia przystanku SKM Szczecin Stołczyn. Wykonawca przystąpił do  budowy nowej kanalizacji deszczowej. W wykopach na ulicy Kolejowej montowane są rury oraz studni.

W ramach całej inwestycji trzeba było rozebrać stare obiekty i wybudować m.in. nowy układ drogowy wraz z chodnikami, sieć oświetleniową i inną infrastrukturę sieciową, miejsca postojowe, schody i pochylnie dla osób z dysfunkcją ruchy, a także wiaty i ławeczki.

Koszt prac wynosi 7 812 000 mln zł brutto. Roboty realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o.

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.