Szacowanie wartości zamówienia organizację konferencji w dniu 7 listopada 2023 r.

 Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, w celu oszacowania wartości zamówienia na organizację konferencji  w dniu 7 listopada 2023 r. w ramach Projektu  pn. ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351?, zwraca się z prośbą o przesłanie wstępnej kalkulacji cenowej, zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia. >>> Treść <<<<