Bufor na 170 aut

Jedna z najważniejszych stacji systemu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej Szczecin Niebuszewo będzie miała duży parking buforowy. Widać już zarys terenu dla prawie 170 miejsc postojowych.

Budowa nowej infrastruktury parkingowej przy ulicy Kułakowskiego postępuje. Wykonane zostały podbudowy i układana jest nawierzchnia miejsc postojowych. Posadowiono część słupów oświetleniowych. Kontynuowane są ponadto prace związane z budową kanalizacji deszczowej i prace elektryczne.

 

Prace budowlane obejmują także m.in. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych, budowę chodników i dojść pieszych do peronów,

budowę sieci energetyczny, telekomunikacyjnych i kanalizacji deszczowej, oraz wiaty rowerowej, stojaków dla rowerów, ławek itp.


Koszt prac wynosi 17 231 716,21 zł brutto. Roboty realizuje Firma KRISTONE Krystian Suda.