Turzyn przejmuje wykonawca

Firma Elbud, która na zlecenie gminy Szczecin będzie budować otoczenie przystanku SKM Szczecin Turzyn przejęła właśnie plac budowy.

Elbud, za 9, 404 miliona złotych ma do 8 grudnia 2023 roku wybudować m.in. nową jezdnię wraz chodnikami, miejscami parkingowymi dla aut i rowerów.

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.