Węzeł Łękno wieści z budowy – sierpień 2019

Wykonawca inwestycji nie zwalnia tempa. W ostatnich dniach na budowie w ramach robót mostowych wykonano zbrojenie ustroju nośnego oraz betonowanie muru. Przeprowadzono także szereg prac elektrycznych i teletechnicznych.
Na odcinku ulic: Fałata, Kochanowskiego i Al. Wojska Polskiego wykonano kanalizację kablową i studnie do sygnalizacji świetlnej. Na terenie budowy zamontowano także rozdzielnie elektryczne.

Rozpoczęły się też prace wodociągowe oraz działania związane z montażem i czyszczeniem gazociągu na ul. Zaleskiego. Te roboty będą kontynuowane także w najbliższych dniach.
Wykonawca planuje także kolejne działania związane z budową nasypu pod obwodnicę, korytowanie i układanie warstw nawierzchni Al. Wojska Polskiego, ul. Jasienicy i ul. Zaleskiego.

Poniżej linki do nowych filmów z budowy:

https://youtu.be/aC6vCGTAH3I

https://youtu.be/drLZoAEb2mg

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
Całkowity koszt prac to ponad 128,9 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O..
Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.
Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351? finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Węzeł Łękno ? wieści z budowy #7

 

Przy Węźle Łękno trwają prace przy wiaduktach i instalacjach podziemnych. Na części Al. Wojska Polskiego widać także postępy w robotach przy budowie nowej jezdni.

Na budowie Węzła Łękno dzieje się sporo. Minione dni to okres intensywnych prac przy powstających wiaduktach. Zbrojenie, betonowanie ścian, prace przygotowawcze przed wykonaniem izolacji to tylko część ze zrealizowanych prac. Z kolei na Al. Wojska Polskiego trwały prace przy korytowaniu jezdni, profilowaniu i zagęszczaniu kruszywa. Wykonano została także podbudowa pod nową jezdnię. Na ul. Pawła Jasienicy ułożona została warstwa ścieralna. Układane tam były również krawężniki.

W ramach prac przy instalacjach podziemnych, przeprowadzono próby ciśnieniowe sieci wodociągowej i gazociągowej, usuwany był także gazociąg na ul. Słowackiego. Z kolei na ul. Fałata i Kochanowskiego układane były kable energetyczne.

 

POWRÓT

Zródło www.wiadomosci.szczecin.eu