Węzeł Łękno wieści z budowy – kwiecień 2019

 

Prace przy budowie Węzła Łękno posuwają się do przodu. Widoczne są już bardzo dobrze fundamenty pod przyszłe wiadukty.

Zdemontowano deskowania ławy fundamentowej przy obiekcie który będzie biec nad ul. Fałata.

Wykonano także zasypkę, izolację oraz zbrojenie wiaduktu, który będzie zlokalizowany w ciągu ul. Pawła Jasienicy nad ul. Fałata.

Ponadto ułożono kanalizację kablową  na ul. Pawła Jasienicy. Prace prowadzone były również przy sieciach wodociągowych, gazociągowych oraz przy kanalizacji deszczowej. Wykonawca rozebrał także płyty chodnikowe na ul. Kochanowskiego.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowity koszt prac to ponad 128,9 mln zł.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł. 

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351? finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

 Źródło: www.szczecin.eu