Węzeł Łękno wieści z budowy – wrzesień 2019

Węzeł Łękno ? wieści z budowy #9

 

Korytowanie pod ścieżkę rowerową w ciągu Al. Wojska Polskiego czy przewieszanie sieci trakcyjnej tramwajowej, to tylko niektóre z realizowanych prac w ostatnich dniach na budowie Węzła Łękno. Prace toczyły się również przy trasie obwodnicy, gdzie realizowano roboty brukarskie, skarpowanie czy humusowanie terenu.

W ramach robót mostowych przy powstających obiektach, prowadzono prace polegające m.in. na deskowaniu i zbrojeniu ustroju nośnego, wbijaniu ścianek technologicznych, betonowaniu muru czy układaniu izolacji z papy termozgrzewalnej.

W najbliższych dniach wykonawca kontynuować będzie roboty mostowe, sanitarne i teletechniczne. Układane będą także kolejne warstwy nawierzchni al. Wojska Polskiego.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowity koszt prac to ponad 128,9 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O..

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.


Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351? finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Źródło: www.szczecin.eu