SKM Dąbie prace postępują

W rejonie stacji kolejowej Szczecin Dąbie trwa budowa nowego parkingu oraz ulic dojazdowych. To część miejskiej infrastruktury powiązanej z powstającą Szczecińską Koleją Metropolitalną.

Na odcinku ulicy Stacyjnej pomiędzy ulicami Pomorską a Racławicką wykonane zostały warstwy konstrukcyjne nowej nawierzchni jezdni. Trwa układanie krawężników oraz nowego chodnika. Zrealizowano także większą część robót sieciowych i teletechnicznych. Jednocześnie trwa budowa nowego parkingu. Wykonane zostało odwodnienie. Aktualnie wykonywane są podbudowy pod nawierzchnie jezdni manewrowych i miejsc parkingowych.

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.