SKM Szczecin Niebuszewo w kamerze

Z kamerą odwiedziliśmy plac budowy wokół przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ? Szczecin Niebuszewo. Powstaje nowoczesna infrastruktura, która ma ułatwić podróżującym różnymi środkami transportu przesiadkę i podróż SKM.

Film można obejrzeć tutaj

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. 

 

 

stacja SKM Szczecin Niebuszewo w trakcie budowy rok 2023