Prace przy przystanku SKM Grzędzice oficjalnie zakończone (FILM)

Firma Ben-Bruk oficjalnie zakończyła prace na samorządowej części przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Grzędzice. Roboty prowadziła na zlecenie partnera projektu – gminy Stargard.

W ramach zagospodarowania terenu przy przystanku zrealizowany został parking na 28  miejsc oraz parking rowerowy pod wiatą przeszkloną.

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.