SKM na konferencji

Uczestnicy XI konferencji naukowo-technicznej szczecińskiego oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej mieli okazję wprost u źródła poznać stan prac przy budowie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Jednym z prelegentów był bowiem Roman Walaszkowski, dyrektor biura SSOM – lidera projektu budowy SKM.

 Październikowa konferencja w całości była poświęcona szansom rozwoju transportu publicznej w aglomeracji szczecińskiej. Naukowcy i praktycy dyskutowali m.in. innymi na temat zalet dwukierunkowych tramwajów i integracji taryfowej  w ramach obszarów metropolitalnych.

 Dyrektor Walaszkowski przedstawił zebranym informacje na temat stanu prac projektowych dotyczących węzłów przesiadkowych i działań podejmowanych przez partnera projektu związanych z zakupami materiałów na część kolejową projektu i procedur związanych z pozyskaniem pozwoleń na budowę obejmujące prace na stacji Gryfino.