Węzeł Łękno wieści z budowy – październik 2019

 

 

Prace na Węźle Łękno nie ustają. Trwa montaż sieci sanitarnych, gazowych i wodociągowych. W minionych dniach wiele działo się również w branży drogowej i tramwajowej.

Na trasie powstającej obwodnicy realizowano prace brukarskie, trwało humusowanie skarp, wykonywany był także nasyp przy powstających łącznicach. W ramach robót tramwajowych wykonany został bypass dla tramwajów na nowym wiadukcie, montowane były także szyny.

Prace na Węźle Łękno nie ustają. Trwa montaż sieci sanitarnych, gazowych i wodociągowych. W minionych dniach wiele działo się również w branży drogowej i tramwajowej.

Na trasie powstającej obwodnicy realizowano prace brukarskie, trwało humusowanie skarp, wykonywany był także nasyp przy powstających łącznicach. W ramach robót tramwajowych wykonany został bypass dla tramwajów na nowym wiadukcie, montowane były także szyny.

Prace prowadzono także przy powstających wiaduktach. Deskowanie i zbrojenie gzymsu jednego z murów, wzmacnianie gruntu, wykonywanie wykopu pod ławę przyczółka, zbrojenie, betonowanie oraz montaż izolacji ścian murów ? to tylko część z wykonanych w ostatnim tygodniu prac.

W ramach pozostałych robót, montowane były oprawy oświetleniowe w ciągu Al. Wojska Polska, natomiast na ul. Traugutta demontowano istniejące studnie teletechniczne oraz realizowano prace przy sieciach gazowych.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowity koszt prac to ponad 128,9 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm: ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O.. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351? finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

 

Źródło: www.szczecin.eu