SKM Szczecin Zdunowo ma wykonawcę

Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie wybrały wykonawcę miejskiej części przystanku SKM Zdunowo. Zadanie to zrealizuje firma MUSING BUD Sp. z o.o. Sp. Jawna. Koszt prac ma wynieść 3 011 168,24 zł brutto.

 Firma ma 240 dni na wykonanie m.in.: jezdni wraz z placem do zawracania i skrzyżowaniem z ul. Bałtycką, zatok parkingowych, chodników, ścieżki rowerowej, dojścia do peronów oraz elementów małej architektury i infrastruktury energetycznej i teletechnicznej.