Szczecin wybrał wykonawcę kolejnych przystanków SKM

 

Firma KRISTONE Krystian Suda, wygrała przetarg na wykonanie infrastruktury miejskiej części przystanku SKM Szczecin Pomorzany oraz Niemierzyn (Arkońska)

Firma KRISTONE Krystian Suda, wygrała przetarg na wykonanie infrastruktury miejskiej części przystanku SKM Szczecin Pomorzany. Miasto zapłaci za to 1 229 868,72 złotych brutto.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • budowę jezdni manewrowej ze zjazdem i miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i rowerów;
 • budowę oświetlenia ulicznego;
 • przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych;
 • budowę przyłącza wodociągowego;
 • gospodarkę drzewostanem;
 • budowę zasilania szafy teletechnicznej monitoringu oraz urządzeń małej architektury;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • wykonanie monitoringu wizyjnego oraz wykonanie kanalizacji teletechnicznej w rejonie ulicy Mieszka I w Szczecinie.

 Wykonawca ma 210 dni od daty podpisania umowy na zakończenie robót.

 

Ta sama firma będzie także budować przystanek Szczecin Niemierzyn (Arkońska). Będzie to kosztowało miasto 573 900 złotych brutto.

Prace budowlane obejmą w szczególności:

 • budowę chodników;
 • wykonanie elementów małej architektury;
 • budowę zasilania elementów małej architektury;
 • budowę przyłączy telekomunikacyjnych oraz powiązań komunikacyjnych z urządzeniami systemu informacji pasażerskiej;
 • gospodarkę drzewostanem oraz odtworzenie trawników w rejonie ulicy Arkońskiej w Szczecinie. 

 Wykonawca ma 90 dni od daty podpisania umowy na zakończenie robót.