SKM w Zdrojach

W szczecińskich Zdrojach trwa budowa miejskiego otoczenia stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

W szczecińskich Zdrojach trwa budowa miejskiego otoczenia stacji Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Po przejęciu placu z budowy z końcem czerwca wykonawca przystąpił do prac w ciągu ulicy Walecznych. Rozpoczęły się roboty rozbiórkowe zatok autobusowych. W ramach czasowej organizacji ruchu wyznaczone zostało nowe przejście dla pieszych oraz tymczasowe przystanki dla autobusów, które mieszczą się za małym rondem w ciągu ul. Walecznych.

Koszt prac to 3 850 000,00 zł brutto. Roboty realizuje firma ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

 Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: ?Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

 

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie