Węzeł Łękno ? wieści z budowy luty 2019

To jedna z największych inwestycji, które są aktualnie realizowane w Szczecinie. Prace na placu budowy postępują z dnia na dzień.

W ostatnim czasie na placu budowy działo się bardzo dużo. Prowadzone były prace ziemne i rozbiórkowe, przygotowano trasę kablową dla robót telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. W ramach prac mostowych, w lokalizacji wiaduktu nad ul. Fałata wykonano przewierty geotechniczne, przygotowana została platforma pod budowę pali. Odbyło się również pogrążanie ścianki szczelnej. W ramach robót sanitarnych prowadzono prace przy budowie kanalizacji deszczowej. W kolejnych dniach wykonawca kontynuować będzie prace rozbiórkowe i prace mostowe przy wiaduktach nad ul. Fałata i przy skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Trasy Średnicowej. Budowane będą również kolejne fragmenty kanalizacji deszczowej.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wykonawca na ukończenie inwestycji ma 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Całkowity koszt prac to 128 990 000,00 zł. brutto.

Wykonawca na ukończenie inwestycji ma 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Całkowity koszt prac to 128 990 000,00 zł. brutto.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

 

 

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351? finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

 

To jedna z największych inwestycji, które są aktualnie realizowane w Szczecinie. Prace na placu budowy postępują z dnia na dzień.

W ostatnim czasie na placu budowy działo się bardzo dużo. Prowadzone były prace ziemne i rozbiórkowe, przygotowano trasę kablową dla robót telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. W ramach prac mostowych, w lokalizacji wiaduktu nad ul. Fałata wykonano przewierty geotechniczne, przygotowana została platforma pod budowę pali. Odbyło się również pogrążanie ścianki szczelnej. W ramach robót sanitarnych prowadzono prace przy budowie kanalizacji deszczowej. W kolejnych dniach wykonawca kontynuować będzie prace rozbiórkowe i prace mostowe przy wiaduktach nad ul. Fałata i przy skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Trasy Średnicowej. Budowane będą również kolejne fragmenty kanalizacji deszczowej.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wykonawca na ukończenie inwestycji ma 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Całkowity koszt prac to 128 990 000,00 zł. brutto.

Wykonawca na ukończenie inwestycji ma 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Całkowity koszt prac to 128 990 000,00 zł. brutto.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

 

 

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351? finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

 

 

To jedna z największych inwestycji, które są aktualnie realizowane w Szczecinie. Prace na placu budowy postępują z dnia na dzień.

W ostatnim czasie na placu budowy działo się bardzo dużo. Prowadzone były prace ziemne i rozbiórkowe, przygotowano trasę kablową dla robót telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. W ramach prac mostowych, w lokalizacji wiaduktu nad ul. Fałata wykonano przewierty geotechniczne, przygotowana została platforma pod budowę pali. Odbyło się również pogrążanie ścianki szczelnej. W ramach robót sanitarnych prowadzono prace przy budowie kanalizacji deszczowej. W kolejnych dniach wykonawca kontynuować będzie prace rozbiórkowe i prace mostowe przy wiaduktach nad ul. Fałata i przy skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Trasy Średnicowej. Budowane będą również kolejne fragmenty kanalizacji deszczowej.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wykonawca na ukończenie inwestycji ma 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Całkowity koszt prac to 128 990 000,00 zł. brutto.

Wykonawca na ukończenie inwestycji ma 24 miesiące od momentu podpisania umowy. Całkowity koszt prac to 128 990 000,00 zł. brutto.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

 

 

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351? finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

 

 

 

Źródło: www.szczecin.eu