Sprawdź, czy jesteś w zasięgu SKM-ki…

Liczba mieszkańców SOM – 687 tys.

Liczba mieszkańców SOM w zasięgu SKM – 600 tys.