Węzeł Łękno wieści z budowy – czerwiec 2019

Węzeł Łękno ? wieści z budowy #5

 Nie sposób nie zauważyć zmian na placu budowy Węzła Łękno. Prace trwają nie tylko na nowym przebiegu trasy średnicowej, ale również na al. Wojska Polskiego.

W ciągu al. Wojska Polskiego realizowane są obecnie roboty związane z korytowaniem i układaniem warstw nawierzchni. Wykonawca rozłożył już warstwę mrozoochronną i wykonał podbudowę pomocniczą. Ułożone zostały także betonowe krawężniki.

Roboty drogowe związane z korytowaniem i układaniem warstw nawierzchni, prowadzone są także w ciągu ul. Jasienicy.

Postępy widać także w innych miejscach na placu budowy. Trwa budowa nasypu w ciągu trasy średnicowej, zagęszczona została już jego czwarta warstwa. Prace trwają także przy budowanych wiaduktach oraz instalacjach sanitarnych (sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji deszczowej).

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę poziomowego skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowity koszt prac to ponad 128,9 mln zł.

Projekt pn: Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wysokość dofinansowania to 73 000 000 zł.

Roboty branży kolejowej objęte zostały dofinansowaniem w ramach projektu ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351? finansowanego z działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 ? 2020. Wartość dofinansowania wynosi 12 832 309 zł.

Źródło: www.szczecin.eu