Wszystko o co pytacie na temat SKM

 • Nie będzie pociągów w barwach SKM – tabor dostarcza Województwo Zachodniopomorskie.
 • Do czasu zakończenia prac na kierunku do Polic, przystanek Szczecin – Niebuszewo nie
 • będzie używany. Natomiast wraz z zakończeniem drugiej fazy stanie się on docelowo
 • głównym węzłem SKM.
 • Po 2025 przez centrum Szczecina pociągi SKM będą w szczytach jeździć średnio co 10-15
  minut.
 • Nowe przystanki jak Szczecin Łasztownia, Szczecin Trzebusz, Szczecin Dunikowo i Szczecin
  Żydowce będą konsekwentnie wprowadzane do rozkładu jazdy wraz z zakończeniem prac
  budowlanych i pozyskaniem stosownych certyfikacji jeszcze w tym roku.
 • Wybór nowych przystanków i kierunków poprzedziły długie eksperckie analizy techniczne i
  ekonomiczne. Stąd decyzja, że w Stargardzie nie ma dodatkowego przystanku. To także
  przesądziło, że do Trzebieży nie będzie połączenia kolejowego – tu nadal transport
  autobusowy (darmowy) zapewnia gmina Police.
 • Trwają prace związane z rozwojem sieci SKM. Mowa jest m.in. o kierunku do granicy RP przez
  Kołbaskowo. Po modernizacji linii kolejowej do granicy państwa zostanie uruchomiona
  nowa linia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej: Szczecin – Kołbaskowo z przystankami Szczecin
  Pomorzany Południowe, Szczecin Gumieńce, Warzymice, Przecław i Kołbaskowo.
 • W kwestii biletów planowany jest nowy, wspólny bilet na komunikację miejską i pociągi SKM.
  Nie przewiduje się honorowania obecnych biletów ZDiTM. Transport rowerów natomiast
  odbywać się będzie na obecnych zasadach obowiązujących w ZDiTM oraz w Polregio.
 • Założenia związane z uruchomieniem linii 406 obejmują wydłużenie istniejących relacji z
  Goleniowa, Gryfina i Stargardu do stacji Szczecin Niebuszewo, w tym utworzenie
  bezpośredniego połączenia Stargardu z Policami. Ostateczny kształt rozkładu jazdy zależy od
  organizatora transportu, którym jest Województwo Zachodniopomorskie.
a