Projekt budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zamyka pierwszą fazę

Od 10 marca 2024 roku w kolejowym rozkładzie jazdy na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pojawiły się dodatkowe pociągi i nowe przystanki tworzące system Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Linie S1, S2 (S21), S3 łączą Szczecin Główny ze Stargardem, Goleniowem i Gryfinem. Realizowana faza druga potrwa do końca 2025 roku i finalnie przyłączy do systemu Police. 

Wspólny projekt

Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest projektem partnerskim samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które jest liderem Projektu, spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz województwa zachodniopomorskiego. Idea skomplikowanego przedsięwzięcia zamknięta w umowie partnerstwa z 2017 roku polega na podziale zadań. Samorządy Miasta Szczecin, Miasta Stargard oraz gmin: Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Stargard, Police wzięły na siebie tworzenie nowoczesnego otoczenia przystanków SKM – park&ride, bike&ride, przystanków komunikacji publicznej i parkingów buforowych. PKP PLK S.A. odpowiada za modernizację istniejącej i budowę nowej infrastruktury kolejowej, sieci instalacyjnych i trakcyjnych oraz modernizację istniejących i budowę dziewięciu nowych przystanków. Województwo Zachodniopomorskie zaś zapewnia tabor kolejowy i organizuje sieć połączeń.  

Wartość projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej sięga dziś ponad 1 miliard 128 miliona złotych, z czego pozyskane dofinansowanie z UE wynosi ponad 747 milionów złotych (440 milionów dla fazy pierwszej i 307 milionów dla fazy drugiej). 

Budowa i harmonogram 

Rozmiar przedsięwzięcia, wielość zainteresowanych stron i zaangażowanych podmiotów od początku stanowiło ogromne wyzwanie organizacyjne i inwestycyjne. Na dodatek w trakcie realizacji projektu wybuchła pandemia, a potem Rosja zaatakowała Ukrainę.  

Stąd perturbacje na placach budów i przesunięcie czasowe harmonogramów. Większość zadań samorządowych albo została już skończona, albo zostanie zakończona jeszcze w 2024 roku. Najpoważniejsze opóźnienia dotknęły zakresu prac partnera PKP PLK S.A..  Trwający od czterech lat permanentny spór z generalnym wykonawcą — firmą TRAKCJA SA, finalnie zakończony podpisaną w grudniu 2023 r. ugodą, sprawił jednak, że linia do Polic ma być skończona do grudnia 2025 roku, zgodnie z fazowaniem projektu. SSOM, jako lider projektu aktywnie uczestniczył w zabiegach mających na celu zapewnienie dofinansowania z Unii Europejskiej dla obu faz Projektu SKM. 

System SKM rusza 

Przesunięcia terminów prac na linii do Polic nie oznaczają, że pociągi SKM nie ruszą do pozostałych, gotowych już przystanków na liniach SKM do Goleniowa, Gryfina i Stargardu. Wraz z aktualizacją rozkładu jazdy PKP, od 10 marca 2024 roku pojawiły się dodatkowe pociągi. Było to możliwe dzięki porozumieniu partnerów samorządowych na temat dofinansowania tych dodatkowych połączeń. Na trasie S1 – Szczecin — Stargard — dodatkowe 4 pary, na trasie S3 Szczecin — Gryfino — 6 par i na trasie S2 Szczecin — Goleniów – 4 pary.  

Do końca 2024 roku Szczecin wyda na ten cel 1,76 mln złotych, miasto Stargard i gminy Goleniów oraz Gryfino po 854 tys. zł każde. Z kolei gminy Kobylanka i Stargard będą dotować przejazdy SKM kwotą po 22 tys. złotych. 

Przyjazny mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego miesięczny bilet metropolitalny ma wejść w życie od 1 września 2024. Jego cena ma być atrakcyjniejsza niż prosta suma odrębnych biletów na kolej i komunikację publiczną. 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie 
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu 
Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, oraz 
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie 
FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo kolei, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.