Nowe pociągi SKM i bilet metropolitalny 

Partnerzy projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej porozumieli się we wtorek (20 lutego br.) co do zwiększenia liczby pociągów na liniach Szczecin – Stargard, Szczecin – Gryfino oraz Szczecin – Goleniów. To oznacza 14 par pociągów więcej na trasach SKM już od 10 marca. Udało się także określić zasady biletu metropolitalnego.  

Więcej pociągów

Wraz z zakończeniem pierwszej fazy budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej rozpoczęło się uruchamianie nowych pociągów na trasach SKM. Wyzwaniem okazało się finansowanie dodatkowych połączeń. Podpisana w 2017 roku Umowa Partnerstwa zakładała współfinansowanie przez Partnerów Projektu dodatkowych 13,5 par pociągów na trasach do Stargardu, Gryfina i Goleniowa. Przedstawiona w grudniu 2023r. przez Marszałka Województwa propozycja połączeń kolejowych i obowiązek pokrycia przez samorządy znacznie zwiększonych kosztów przewozowych spowodowała konieczność przystąpienia do renegocjacji wcześniejszych ustaleń. We wtorek 20 marca br. Partnerzy samorządowi projektu porozumieli się na temat finansowania nowych 14 połączeń. Ustalenia marszałka, prezydentów, burmistrzów i wójtów oznaczają (po zakończeniu niezbędnych formalności), że od 10 marca na trasach SKM pojawi się 14 dodatkowych par pociągów. Na trasie S1 – Szczecin – Stargard – 4 pary, S3 Szczecin – Gryfino – 6 par i na trasie S2 Szczecin – Goleniów 4 pary.

Bilet metropolitalny

Samorządowcy dogadali się także, w kwestii kształtu miesięcznego biletu metropolitalnego. Przyjazne mieszkańcom Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego rozwiązanie ma wejść w życie od 1 września 2024. 

Budowa trwa

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa połączenia Szczecin – Police zakończy się w 2025 roku. 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie
Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu
Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, oraz
Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Działanie
FENX.05.04 Kolej, kolej miejska i bezpieczeństwo kolei, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei
Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

video: jesień 2023

video: jesien 2023