Turzyn — otoczenie przystanku SKM się zmienia 

Trwają prace przy budowie otoczenia przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej – Szczecin Turzyn. Mimo niesprzyjającej aury wykonawca – Elbud Szczecin wykonał m.in. roboty ziemne, koryta w jezdniach i chodnikach, podbudowę chodników i jezdni, sieci teletechniczne i oświetleniowe oraz kontynuował roboty brukarskie: układanie krawężników i obrzeży, nawierzchnie z kostki betonowej na chodnikach, parkingach i jezdni manewrowej. 

Inwestycja jest realizowana na zlecenie gminy Szczecin. Część kolejowa, za którą odpowiada PKP PLK, będzie zrealizowana do końca 2025 roku. 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. 

video: listopad 2023