Węzeł przy przystanku Szczecin Załom po zakończeniu prac  

Otoczenie przystanku Szczecin Załom jest już oficjalnie dostępne dla użytkowników. To część samorządowa jednego z elementów budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Na zlecenie Gminy Szczecin prace wykonała firma MUSING BUD. 

Zmiany wokół przystanku 

W ramach inwestycji wykonawca rozbudował fragment ulicy Produkcyjnej. Powstały m.in. nowe chodniki, miejsca postojowe dla aut i stojaki dla rowerów. Teren jest także oświetlony. Z części kolejowej pasażerowie SKM korzystają bez przeszkód. W nadchodzących miesiącach wzrośnie liczba połączeń pociągów Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej między Goleniowem, a Szczecinem. 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. 

stan budowy SKM przystanek Szczecin Załom pazdziernik 2023

fot. stan października 2023

video: stan jesień 2023