Dworzec Szczecin Dąbie będzie przebudowany 

W ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przebudowywana jest infrastruktura kolejowa stacji Szczecin Dąbie oraz jej otoczenie. Modernizacja samego budynku dworcowego stanęła jednak pod znakiem zapytania. Dzięki zaangażowaniu m.in. gminy Szczecin udało się przebudowę odblokować. 

Przebudowa infrastruktury i otoczenia stacji 

W ramach budowy SKM Szczecin Dąbie partner projektu – PKP PLK przebudowało perony wraz z niezbędną infrastrukturą. Z kolei gmina Szczecin przebudowuje otoczenie stacji – powstają parkingi, w tym kiss&ride, bike&ride, nowe chodniki oraz małą architekturę. Część północna gminnej inwestycji dobiega końca, część południowa trwa. 

Modernizacja budynku dworca

Poza projektem budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej PKP ogłosiły plany modernizacji budynku dworcowego. Według informacji przedstawicieli władz Szczecina okazało się jednak, że wykonawca nie może się porozumieć z spółką gazowniczą w sprawie uzgodnienia przyłącza gazowego. Po m.in. interwencji Michała Przepiery, wiceprezydenta Szczecina udało się pokonać formalne przeszkody i modernizacja starego budynku wreszcie ruszy. 

Zgodnie z zapowiedziami PKP, z zewnątrz budynek zmieni się w niewielkim stopniu – pojawi się m.in. nowa elewacja w związku z ociepleniem obiektu. Za to w środku ma być nowoczesny hall, punkty handlowe i toaleta. 

Projekt budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.