Przystanek SKM Szczecin Podjuchy po modernizacji gotowy na obsługę pasażerów 

Przystanek SKM – Szczecin Podjuchy już w całości jest gotowy na obsługę pasażerów. Powstał nawet atrakcyjny mural ozdabiający przejście podziemne przystanku. 

W 2021 zakończyły się prace Gminy Miasta Szczecin w otoczeniu przystanku – powstał wygodny punkt przesiadkowy do i z autobusów komunikacji miejskiej, Park&Ride i Bike&Ride. PKP PLK także zakończyła prace na peronach. Pierwszy został wybudowany w ramach projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, drugi w związku z budową nowego mostu kolejowego na Regalicy.  

Na filmie przypominamy końcówkę prac budowlanych jesienią 2023 roku. 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.