Drugi etap Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zatwierdzony

Komisja Europejska zatwierdziła 27 grudnia 2023 roku procedurę fazowania projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. To oznacza, że największa infrastrukturalna inwestycja Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nie straci dofinansowania unijnego i będzie kontynuowana.

Budowa SKM to projekt połączenia Szczecina i znacznej części obszaru metropolitalnego nowoczesnym systemem kolei metropolitalnej. Skomplikowany projekt zakłada nie tylko modernizację i wybudowanie nowych trakcji kolejowych, ale także przystanków i otoczenia wokół nich na trasach Szczecin — Goleniów, Szczecin-Gryfino, Szczecin –Stargard i Szczecin-Police. Żeby podołać przedsięwzięciu o wartości 1 miliarda 187 milionów, zawiązano porozumienie między PKP PLK a samorządami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Umowa zakładała, że PLK będzie odpowiadać za część kolejową, a samorządy za budowę otoczenia przystanków — parkingów Park&Ride i Bike&Ride, przystanków autobusowych itp. Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, uzyskał dofinansowanie z UE w wysokości 512 mln złotych.

Kłopoty PKP PLK z generalnym wykonawcą robót — firmą Trakcja SA sprawiły, że linia do Polic nie miała szans na realizację w założonym pierwotnie terminie. Stąd pomysł fazowania całego projektu i zakończenie I etapu w 2023r., a drugiego 2025r. Na takie zmiany musiała wyrazić zgodę Komisja Europejska. Tuż przed końcem roku, po wielomiesięcznych zabiegach urzędnicy unijni wyrazili zgodę na zmianę harmonogramu, fazowanie projektu i zwiększenie dofinansowania UE na projekt do łącznej kwoty 747 mln zł.  Teraz SSOM musi podpisać nową umowę o dofinansowanie na II Etap inwestycji w ramach programu FENIKS, w którym dofinansowanie unijne sięga 307,2 miliona złotych.

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.