Dworce jak nowe

Trzy z budynków dworcowych Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej mają być zmodernizowane do 2029 roku. Dworce Szczecin Niebuszewo, Szczecin Podjuchy i Police znalazły się na liście II edycji Programu Inwestycji Dworcowych PKP. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako lider projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej od 2018 roku zabiegało, by właściciel obiektów dworcowych podniósł ich standard.

Trzy z budynków dworcowych Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej mają być zmodernizowane do 2029 roku. Dworce Szczecin Niebuszewo, Szczecin Podjuchy i Police znalazły się na liście II edycji Programu Inwestycji Dworcowych PKP. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego jako lider projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej od 2018 roku zabiegało, by właściciel obiektów dworcowych podniósł ich standard.

? Projekt budowy SKM jest przedsięwzięciem samorządów Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z PKP PLK jako partnerem infrastrukturalnym ? tłumaczy Roman Walaszkowski, dyrektor Biura SSOM. ? Partnerzy samorządowi modernizują i rozbudowują otoczenie przystanków SKM, budując parkingi dla samochodów i rowerów, nowe chodniki, a czasem całe nowe układy drogowe. PKP PLK przebudowuje tory i same przystanki na trasach Szczecin?Goleniów, Gryfino i Police. W tej układance zabrakło tylko właściciela budynków dworcowych, które niestety w wielu miejscach SOM-u są w kiepskim stanie.

Od 5 lat SSOM zabiegał, by istniejące na trasach SKM budynki dworcowe dorównały standardami modernizowanej infrastrukturze przystankowej i wokółprzystankowej. Na początku sierpnia pojawiła się informacja, że  PKP SA szuka wykonawcy na modernizację dworca w Dąbiu. Niedługo potem kolejowe przedsiębiorstwo potwierdziło, że dworce w Policach oraz Szczecin Niebuszewo i Szczecin Podjuchy znalazły się na liście obiektów do modernizacji. Dąbski dworzec ma być odnowiony w ciągu 1,5 roku od rozpoczęcia prac budowlanych. Trzy pozostałe, zgodnie z planami PKP zostaną wyremontowane do roku 2029.

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.