SKM przy Żelaznej w Szczecinie

W rejonie nowego parkingu  przy przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przy ulicy Żelaznej powstają nowe miejsca parkingowe i droga manewrowa. Widać już  krawężniki betonowe, kanał deszczowy, montowane są studnie rewizyjne oraz wpusty. Przebudowany został gazociąg, a ramach prac elektrycznych w części ułożone są kable zasilania oświetlenia oraz rury osłonowe. Prace toczą się także w rejonie ulicy Bogumińskiej, gdzie wykonywana jest zatoka autobusowa.

W rejonie nowego parkingu  przy przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej przy ulicy Żelaznej powstają nowe miejsca parkingowe i droga manewrowa. Widać już  krawężniki betonowe, kanał deszczowy, montowane są studnie rewizyjne oraz wpusty. Przebudowany został gazociąg, a ramach prac elektrycznych w części ułożone są kable zasilania oświetlenia oraz rury osłonowe. Prace toczą się także w rejonie ulicy Bogumińskiej, gdzie wykonywana jest zatoka autobusowa.

Koszt prac wynosi 6 283 618,46 zł brutto. Roboty realizuje firma ELBUD Szczecin Sp. z o.o.

 

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351