SKM Dąbie (Północ): Startują od poniedziałku

Od poniedziałku 7 sierpnia 2023r rozpoczną się prace związane z przebudową otoczenia przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ? Dąbie (Północ). Wykonawca ? firma Elbud zacznie od zmiany organizacji ruchu w pobliżu skrzyżowania ulic Stacyjnej i Racławickiej.

Od poniedziałku 7 sierpnia 2023r rozpoczną się prace związane z przebudową otoczenia przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ? Dąbie (Północ). Wykonawca ? firma Elbud zacznie od zmiany organizacji ruchu w pobliżu skrzyżowania ulic Stacyjnej i Racławickiej  

W ramach pierwszego etapu prac wykonany zostanie fragment poszerzenia jezdni w obrębie skrzyżowania ul. Stacyjnej i Racławickiej. Ruch samochodowy na tym odcinku odbywać się będzie jednokierunkowo ? wjazd możliwy będzie od strony północnej, wyjazd ul. Stacyjną w kierunku ulicy Nurkowej. Tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w poniedziałek 7 sierpnia br.

 Elbud, realizujący zadanie na zlecenie Partnera Projektu ? gminy Szczecin przebuduje układ drogowy ul. Stacyjnej i Racławickiej. Wybuduje także m.in. zatokę autobusową, nowy chodnik, parking dla samochodów i rowerów. 

 Planowany koszt prac wynosi 11 868 339,83 zł brutto. Roboty realizuje firma Elbud Szczecin Sp. z o.o.

 Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.