SKM Trzebusz w budowie

Trwają prace na i wokół przystanku SKM Szczecin ? Trzebusz. To nowy punkt na linii Szczecin?Goleniów. Będą z niego korzystać obecni i przyszli pracownicy firm lokujących się w podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Trzebusz ? Dunikowo. 

 Trwają prace na i wokół przystanku SKM Szczecin ? Trzebusz. To nowy punkt na linii Szczecin?Goleniów. Będą z niego korzystać obecni i przyszli pracownicy firm lokujących się w podstrefie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Trzebusz ? Dunikowo. 

W części kolejowej projektu wykonawca pracujący na zlecenie PKP PLK wykonał nawierzchnię peronu drugiego i prowadzi dalsze prace wykończeniowe oraz instalacyjne związane z nowo powstającą infrastrukturą. W przygotowaniu są roboty przy przejeździe kolejowym.

 Z kolei pracująca na zlecenie partnera samorządowego ? gminy Szczecin firma MUSING to BUD rozpoczyna prace wokół przystanka Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. W ramach projektu powstanie między innymi zatoka autobusowa, nowe chodniki i parking Park&Ride oraz Bike&Ride.

 Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.