Goleniów Park Przemysłowy prawie gotowy

Zgodnie z planami partnera projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ? PKP PLK prace na przystanku Goleniów Park Przemysłowy dobiegają końca. Roboty peronowe zostały przeprowadzone w całości. Pozostały kwestie dotyczące infrastruktury teletechnicznej. Zgodnie z planem całość prac ma zakończyć się 31 sierpnia. To oznacza, że we wrześniu przystanek będzie zgłoszony do odbioru technicznego i eksploatacji.

Zgodnie z planami partnera projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ? PKP PLK prace na przystanku Goleniów Park Przemysłowy dobiegają końca. Roboty peronowe zostały przeprowadzone w całości. Pozostały kwestie dotyczące infrastruktury teletechnicznej. Zgodnie z planem całość prac ma zakończyć się 31 sierpnia. To oznacza, że we wrześniu przystanek będzie zgłoszony do odbioru technicznego i eksploatacji.

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, którego liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.