SKM Łasztownia wieści z budowy

Krok po kroku postępuje budowa otoczenia przystanku Łasztownia, jednego z dziewięciu nowych przystanków, powstających od podstaw w ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

 

 

Krok po kroku postępuje budowa otoczenia przystanku Łasztownia, jednego z dziewięciu nowych przystanków, powstających od podstaw w ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Jak informują przedstawiciele inwestora ? Gminy Miasta Szczecin ? wykonana została platforma robocza oraz zdemontowano sieć kanalizacji wodociągowej. Kolejny etap robót obejmuje przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni drogi manewrowej i parkingu.

W ramach budowy przy ulicy Heyki rozebrane zostały stare budynki i powstaje całkiem nowy układ drogowy, z chodnikami i sieciami energetycznymi, gazowymi i wolno?kanalizacyjnymi. Podobnie jak wokół innych przystanków SKM pojawią się tam także wiaty przystankowe, ławki i stojaki na rowery. Koszt prac to ponad 4,3 mln zł brutto. Roboty realizuje Firma KRISTONE Krystian Suda.

Beneficjentem i Liderem Projektu jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, natomiast koordynacją zadań i nadzorem nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. Nadzór inwestycyjny nad realizacją prac budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego prowadzi Inżynier Kontraktu- TPF sp. z o.o.

Przystanek Łasztownia to jeden z przystanków realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin  w ramach zadania pod nazwą: Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351.

Projekt Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

 

*Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie