W Policach SKM w budowie

Widać już spore zaawansowanie prac przy przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ? Police Dąbrówki (Piłsudskiego) oraz Stacji Police. Swoje zakresy zadań realizują zarówno Partner PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak i Partner Gmina Police.

Widać już spore zaawansowanie prac przy przystanku Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ? Police Dąbrówki (Piłsudskiego) oraz Stacji Police. Swoje zakresy zadań realizują zarówno Partner PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jak i Partner Gmina Police.

Na Stacji Police trwają prace firmy Trakcja przy budowie peronu nr 1 prowadzone przez PKP PLK, natomiast wykonawca ? spółka TRANS NET S.A. działająca z ramienia Gmina Police realizuje parking przy stacji, gdzie wykonano już roboty rozbiórkowe starych elementów zagospodarowania terenu i przystąpiono do robót drogowych, kanalizacyjnych i elektrycznych.

Intensywne prace prowadzone są również na Przystanku Dąbrówki, gdzie firma STRABAG ma w ramach zadania wybudować rondo, przebudować chodniki, wybudować ścieżkę rowerową oraz parking Park&Ride, oraz wybudować i zmodernizować infrastrukturę sieciową biegnącą pod drogą. Zgodnie z planem roboty powinny zakończyć się w grudniu 2023 roku.

Trwające prace to elementy inwestycji realizowanych w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego projektu Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Zgodnie z założeniami Projektu SKM Partner PKP PLK odpowiada za infrastrukturę kolejową wraz z przystankami, a gminy?partnerzy projektu za budowę parkingów i węzłów przesiadkowych w otoczeniu przystanków. 

Projekt ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351?, którego beneficjentem i liderem jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce.

 

 

Fot. Inżynier kontraktu