SKM nie niszczy zabytków

W związku z pojawiającymi się od soboty (22 kwietnia br.) informacjami łączącymi budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ze zniszczeniem zabytkowej bramy cmentarza przy ulicy Chocimskiej w szczecińskich Żydowcach, informujemy iż zniszczenie zabytkowej bramy nie zostało dokonane przez żadne firmy realizujące projekt budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

 Firma Trakcja (wykonawca prac na rzecz PKP PLK) przy zabytkowej bramie nie realizowała i nie realizuje żadnych prac. Budowa przystanku Żydowce znajduje się w odległości około 400 metrów od bramy cmentarnej, i obsługiwana jest od strony ul. Transportowej.

W związku z pojawiającymi się od soboty (22 kwietnia br.) informacjami łączącymi budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej ze zniszczeniem zabytkowej bramy cmentarza przy ulicy Chocimskiej w szczecińskich Żydowcach, informujemy iż zniszczenie zabytkowej bramy nie zostało dokonane przez żadne firmy realizujące projekt budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

 Firma Trakcja (wykonawca prac na rzecz PKP PLK) przy zabytkowej bramie nie realizowała i nie realizuje żadnych prac. Budowa przystanku Żydowce znajduje się w odległości około 400 metrów od bramy cmentarnej, i obsługiwana jest od strony ul. Transportowej.

Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: ?Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351