Szczecin Cmentarz Centralny gotowy

Dobiegają końca prace na samorządowej części budowy infrastruktury wokół przystanku Szczecin Cmentarz Centralny (Ku Słońcu).

Roboty obejmują m.in. rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych, budowę zjazdu z jezdni ulicy Władysława Sikorskiego, przebudowę chodnika, ułożenie sieci elektrycznych, wodociągowych i gazowych. Wykonawca zamontuje także elementy małej architektury oraz przeprowadzi zagospodarowanie terenów zielonych otaczających przystanek. 

 Koszt prac to ponad 3,4 mln zł brutto.

 Koordynacją i nadzorem inwestorskim nad realizacją miejskiej części Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, zajmuje się pełniąca funkcję inwestora zastępczego spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 

 Zamówienie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 5.2. Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T, oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, pod nazwą: ?Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu, na liniach kolejowych 273, 351, 401 i 406 w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351. dla projektu pn. ?Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351