Trwa przetarg na biletomaty dla SKM

Dwie firmy chcą montować biletomaty na przystankach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Tyle ofert wpłynęło bowiem w przetargu nieograniczonym organizowanym przez Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, które jest beneficjentem i Liderem projektu.

 Dostawę czterdziestu czterech urządzeń z oprogramowaniem oraz montażem i uruchomieniem firma MERA SERWIS z Grodziska Mazowieckiego  wyceniła na  2 984 241,92 złotych brutto. Z kolei GMV INNOVATING SOLUTIONS z Warszawy jest gotowe wykonać zamówienie za 7 987 029,60 złotych.

 Komisja przetargowa będzie teraz analizować oferty pod względem formalnym i merytorycznym. 

Przetarg jest elementem tworzenia nowoczesnej infrastruktury węzłów przesiadkowych Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. 

– Jesteśmy świadomi, że coraz większa grupa pasażerów transportu publicznego w Polsce wybiera zakup biletów poprzez rozwiązania zdalne, głównie przez ogólnodostępne aplikacje komercyjne oraz te dostarczane przez organizatorów i zarządców transportu ? mówi Roman Walaszkowski, dyrektor Biura SSOM. ? Niemniej nie możemy dopuścić do sytuacji, by osoby wykluczone cyfrowo bądź turyści, którzy w naszym regionie są ważną grupą docelową, nie mogli skorzystać z usług Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Zamawiane na potrzeby SKM biletomaty mają być jednak bardzo nowoczesne. Będą więc nie tylko dostarczać tradycyjne bilety, ale także obsługiwać karty aglomeracyjne, umożliwiać płatności kartami płatniczymi, czy systemami typu BLIK. Każde urządzenie będzie także akceptować płatności zbliżeniowe np. smartwatchami.